Ja, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda (zie Kamerbrief Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek van ministerie van OCW, 9 maart 2018). Reeds dit jaar zal de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een eerste programmaronde openstellen. Daarna volgt jaarlijks een nieuwe ronde.