Nee, elke onderzoeker kan het initiatief nemen om een consortium te formeren binnen een of meerdere van de NWA-routes.