Via het principe Money follows Cooperation kan nationaal onderzoeksbudget worden ingezet voor grensoverschrijdende samenwerking. Dit biedt de mogelijkheid om in onderzoeksprojecten expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet beschikbaar is. Het betreft hier expertise bij organisaties buiten Nederland, die een publieke taak hebben en onafhankelijk zijn in de uitvoering van onderzoek. De aanvrager moet in de aanvraag overtuigend aantonen dat de betreffende expertise niet in Nederland beschikbaar is. Dit wordt door de beoordelingscommissie getoetst.