Op www.wetenschapsagenda.nl/routes is voor elke route een contactpersoon aangegeven die u meer kan vertellen over de activiteiten die er momenteel lopen binnen de route. Ook zal op de NWO-website een overzicht te vinden zijn van alle matchmakingbijeenkomsten voor consortia die uit NWA-middelen worden gefinancierd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deze bijeenkomsten bij te wonen.