In het NWA-programma gaat het om de NWA-routes. Er ligt een bijzondere nadruk op het doen van interdisciplinair onderzoek waarbij partners uit de gehele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek worden betrokken. Ook is het de bedoeling om de samenwerking te zoeken met publieke en private maatschappelijke partners, om zo de potentiële impact van het onderzoek te vergroten. Andere NWO-subsidieprogramma’s hebben een andere focus, zoals talentontwikkeling (de Vernieuwingsimpuls) of nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek (de Open Competitie).