Succesvolle hoofdaanvragers die in een NWA-subsidieronde een aanvraag hebben toegekend gekregen, dienen zich te onthouden van indiening van een nieuwe aanvraag in de eerstvolgende subsidieronde. Omdat de ronde 2019 deels overlapt met de ronde 2018, kunt u in de ronde 2019 indienen als u ook in de ronde 2018 hebt ingediend. Aanvragen in de ronde 2019 die in de ronde 2018 blijken te worden gehonoreerd, worden in 2019 van verdere behandeling uitgesloten.