De Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie is een oproep van de Kenniscoalitie aan de politiek om structureel € 1 miljard extra op jaarbasis te investeren. De Kenniscoalitie bepleit een balans tussen investeringen in thematisch onderzoek (gekoppeld aan de routes van het Portfolio voor onderzoek en innovatie) en in de brede basis van het bestel.