De drie beoordelingscriteria zijn:

  • Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
  • Kwaliteit van het consortium
  • Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

Deze hoofdcriteria worden verder uitgewerkt in subcriteria, die in de call for proposals opgenomen zullen worden.