De volgende projectspecifieke posten kunnen in de begroting opgenomen worden.

  1. Personele kosten
  2. Materiële kosten
  3. Investeringen
  4. Outreach en kennisbenutting
  5. Internationalisering
  6. Programmamanagement (alleen voor aanvragen met een budget van 2 M€ en hoger)