Iedereen in Nederland kon gedurende de maand april 2015 vragen insturen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties.