Onderzoekers van organisaties die voldoen aan de volgende drie voorwaarden kunnen optreden als medeaanvrager:

  1. De organisatie is gevestigd in Nederland;
  2. De organisatie heeft een publieke taak en is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek;
  3. De organisatie heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.