Iedereen in Nederland kon vragen insturen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap,  het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties. Onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan heeft een stuurgroep vanuit de kenniscoalitie op basis van de bijna 12 000 vragen de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld.