De samenstelling van de beoordelingscommissie is nog niet bekend. Bij het samenstellen van de commissie wordt gelet op diversiteit, spreiding in disciplinaire achtergrond en kennis van de verschillende typen onderzoek in de kennisketen.