Er zijn drie bandbreedtes ingesteld waarbinnen voorstellen met elkaar vergeleken worden:

  • 500.000 – 2 miljoen euro
  • 2 miljoen – 5 miljoen euro
  • 5 miljoen – 10 miljoen euro

Voorstellen zijn dus in competitie met andere voorstellen van enigszins vergelijkbare grootte. Wel gelden dezelfde beoordelingscriteria voor alle drie de bandbreedtes, maar zullen de beoogde resultaten van een voorstel beoordeeld worden in het perspectief van de aangevraagde middelen.