Kosten voor open access publicaties en voor datamanagement kunnen worden opgenomen onder de post ‘materiële kosten’ op de begroting.