5 februari 2018

Op maandag 5 februari is de onderzoeksagenda van de NWA-route Smart Industry en de topsectoren HTSM en ICT Smart Industry  gelanceerd op het Smart Industry event. De staatssecretaris van het ministerie van EZK en verantwoordelijk voor het innovatie beleid, Mona Keijzer, ontving daar de Smart Industry implementatie agenda 2018-2021. In deze Smart Industry update wordt een beeld gegeven van de uitdagingen en onderzoeksonderwerpen uit de fabricage technologie, de ICT en de gamma/sociale aspecten rondom mensgericht technologie, arbeid en banen van de toekomst. 

Uit onderzoek blijkt dat op het Smart Industry gebied sinds 2015 meer dan 150 miljoen aan gezamenlijke publiek-private inspanningen in Nederland zijn verricht, maar ook dat internationaal alle landen fors investeren. Diverse technische onderwerpen als slimme robots, 3D printing, nanoprecision zijn al langer onderwerp van onderzoek, maar in de ICT zien we nu de versnelling van Internet of Things en (trusted) big data, wordt gedacht aan allerlei blockchain applicaties en zijn sinds 2017 artificial intelligence en digital twinning hot topics. Juist bij deze onderwerpen worden juridische aspecten belangrijker zoals sensor data die niet copy right protected is, smart contracts die moeten worden terug gedraaid en de consequenties van digitale identiteiten en zelf lerende (veranderende) programma’s. Maar in alles verandert de technologie en daarmee de inhoud van onze banen zo snel dat leven lang leren en begrijpelijke technologie steeds belangrijker worden. Dit leidt weer tot onderzoeksvragen op het gebied van educatie voor werkenden en systeem/product ontwerp.

Het nationale Smart Industry programma is in 2014 gestart als reactie op het Duitse Industrie 4.0 initiatief. Gezien de ontwikkelingen is besloten het Smart Industry programma verder te intensifiëren middels een implementatie agenda 2018-2021. In de komende periode willen we ook de onderzoeksinspanningen verhogen. Dit heeft geleid tot diverse meetings waarin in 2017 de HTSM Smart Industry roadmap, diverse onderdelen van de ICT topsector activiteiten en de NWA Smart Industry route zijn gecombineerd tot een kennisagenda voor zowel NWO calls, TO2 programmas en SIA onderwerpen. Naast de update van de topsectoren roadmap en NWA route in de vorm van een kennis agenda, besteed de Smart Industry implementatie agenda aandacht aan een achttal transformaties binnen bedrijven en aan de uitbreiding van de dertig-plus Smart Industry fieldlabs met skills labs en regionale agendas.

Meer informatie