Belang van de route

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De route Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling probeert dit complexe vraagstuk multidisciplinair te benaderen.

De geneeskunde richt zich in toenemende mate op preventie, snelle diagnose en effectieve behandeling van chronische ziekten. Ook voeding, ‘personalised nutrition’ en een gezonde leefstijl zijn van belang voor preventie. Hiermee krijgen meer mensen een betere kwaliteit van leven, zodat ze volop kunnen participeren in de maatschappij. De grote uitdaging is daarbij de zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Duurzame gezondheidszorg vraagt om een multidisciplinaire benadering met betrokkenheid van alle belanghebbenden, ondersteund door technologie en uitwisseling van gegevens.

Uitkomsten van de routeworkshop van 18 mei jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Karin van Gorp.