Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis juicht het toe dat de Nederlandse wetenschap door een breed publiek gedragen en gevoed wordt. Om deze reden bieden de onderzoekers van het instituut u met de Vraaghulp begeleiding aan bij het formuleren van vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Heeft u een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda op het gebied van Nederlandse Geschiedenis, Nederlandse Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis of Digital Humanities, dan kunt u advies vragen aan één de Huygens ING onderzoekers, voordat u uw vraag bij ons indient. Het kan immers zijn dat uw vraag al in de wetenschap onderzocht wordt of misschien zelfs al beantwoord is, of dat u uw vraag meer precies zou kunnen formuleren. Stelt u begeleiding op prijs, stuur uw vraag dan aan vraaghulp[at]huygens.knaw.nl. Het Huygens ING streeft ernaar u binnen drie werkdagen een reactie te geven.

Kijk voor meer informatie ook hier.