Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) juicht het toe dat de Nederlandse wetenschap door een breed publiek gedragen en gevoed wordt. Om deze reden bieden de onderzoekers van het instituut u met de Vraaghulp begeleiding aan bij het formuleren van vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Heeft u een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda op het gebied van sociale geschiedenis, in het bijzonder de internationale geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen of de ontwikkeling van economische en sociale ongelijkheid, dan kunt u advies vragen aan één de IISG-onderzoekers, voordat u uw vraag bij ons indient. Het kan immers zijn dat uw vraag al in de wetenschap onderzocht wordt of misschien zelfs al beantwoord is, of dat u uw vraag meer precies zou kunnen formuleren.

Stelt u begeleiding op prijs, stuur uw vraag dan aan info[at]iisg.nl. Het IISG streeft ernaar u binnen drie werkdagen een reactie te geven.

Kijk voor meer informatie ook hier.