Het Meertens Instituut juicht het toe dat de Nederlandse wetenschap door een breed publiek gedragen en gevoed wordt. Om deze reden bieden de onderzoekers van het instituut u met de Vraaghulp begeleiding aan bij het formuleren van vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Heeft u een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur onderzoekt dan kunt u advies vragen aan één de IISG-onderzoekers, voordat u uw vraag bij ons indient. Het kan immers zijn dat uw vraag al in de wetenschap onderzocht wordt of misschien zelfs al beantwoord is, of dat u uw vraag meer precies zou kunnen formuleren.
Stelt u begeleiding op prijs, stuur uw vraag dan aan communicatie@meertens.knaw.nl. Het Meertens Instituut streeft ernaar u binnen drie werkdagen een reactie te geven.

Kijk voor meer informatie ook hier.