14 april 2015

Woensdag 22 april vanaf 16.00 uur: informatiebijeenkomst maatschappelijke organisaties

Op welke maatschappelijke vraagstukken zou de wetenschap zich moeten gaan richten? Wat zijn uitdagende, inspirerende vragen die kunnen leiden tot grensverleggende (sociale) innovaties in Nederland? De Nationale Wetenschapsagenda is op zoek naar vragen aan de wetenschap. De wetenschapsagenda gaat de thema’s en vragen bundelen waar de wetenschap in Nederland zich de komende jaren op zal gaan richten.

Iedereen in Nederland mag tot 1 mei as. vragen aan de wetenschap insturen. De ingediende vragen zullen de basis vormen voor de Nationale Wetenschapsagenda, die dit najaar verschijnt. De inbreng van maatschappelijke organisaties in dit proces is van groot belang.

Op woensdag 22 april a.s. vanaf 16.00u vindt een informatiebijeenkomst over de Nationale Wetenschapsagenda plaats specifiek voor maatschappelijke organisaties. Locatie is het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Wie aanwezig wil zijn dient zich aan te melden via het aanmeldformulier.

Programma

Datum: 22 april 2015, 16.00-19.00u

Locatie: Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

16.00 – 16.30u
Inloop

16.30 – 16.45u
Welkom door Melanie Peters, Rathenau Instituut, trekker Science for Society

16.45 – 17.15u
Introductie door Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, Voorzitters Nationale Wetenschapsagenda

17.15 – 17.30u
Praktische informatie over de Nationale Wetenschapsagenda en over hoe vragen gesteld kunnen worden door Henk Molenaar, Secretaris Nationale Wetenschapsagenda

17.30 – 18.00u
Ruimte voor vragen en discussie met de aanwezigen

18.00u
Afronding en borrel