18 oktober 2018

Wie zit er nu allemaal in het NWA team? Wie zit er op de actielijnen of staat aan het roer? Inmiddels heeft het team de afgelopen periode behoorlijk vorm gekregen. De hoogste tijd alvast om het kernteam voor te stellen!

Monique Lamine l Programmacoördinator NWA
Inge van Leeuwen l Beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor Actielijn een: Onderzoek op routes door consortia
Maya Rispens l Beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor Actielijn twee: Thematische call i.s.m. vakdepartementen
Colette Bos l Beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor Actielijn drie: Netwerken en Vernieuwing
Mieke Smid l Communicatieadviseur a.i. verantwoordelijk voor Actielijn vier: Wetenschapscommunicatie
Sherida Soeleman l Stafmedewerker
Sanne Geelhoed l Programma assistent
Floor Frederiks l Beleidsmedewerker bureau Raad van Bestuur


Team NWA: v.l.n.r. Mieke Smid, Floor Frederiks, Sherida Soeleman, Inge van Leeuwen, Colette Bos, Sanne Geelhoed, Maya Rispens, Monique Lamine.