Samenstelling jury’s
Vijf wetenschappelijke jury’s hebben de ingediende vragen gebundeld en beoordeeld. Alle jury’s bestonden uit tien of meer leden en hebben duo-voorzitters: een KNAW-lid en een lid van De Jonge Akademie. Alle juryleden zijn wetenschappers, die soms tevens actief zijn in maatschappelijke organisaties of binnen het bedrijfsleven. De jury’s zijn ingesteld door de Kenniscoalitie.

Bundelen van vragen
Om te beginnen bundelden de jury’s de ingediende vragen in zgn. clusters. Welke onderwerpen en thema’s komen steeds terug? Door inhoudelijk verwante vragen te bundelen ontstaat overzicht, worden patronen zichtbaar en komen mogelijke onderzoeksterreinen in beeld. De jury’s vatten de strekking van elke bundel van vragen samen in één overkoepelende vraagstelling.

Vragen bespreken
Vervolgens bespraken de jury’s deze overkoepelende vragen. Zijn de vragen binnen tien jaar ‘onderzoekbaar’? Zijn ze uitdagend en grensverleggend? Bevatten ze kansen voor wetenschappelijke onderzoeksterreinen waar Nederland sterk in is, of inspireren ze tot veelbelovende nieuwe onderzoeksrichtingen?

De jurering is op 5 juni 2015 afgerond en resulteerde in het Rapport Elfduizend vragen in perspectief, Rapportage jurering Nationale Wetenschapsagenda. Over het resultaat van de jurering vonden drie conferenties plaats op 16, 17 en 18 juni 2015.