Kennislink.nl biedt nieuws en achtergronden over de breedte van de wetenschap, voor iedereen met belangstelling voor wetenschap en technologie. Kennislink stimuleert dat mensen betrokken raken bij de wetenschap en de wetenschap bij de samenleving. Vanuit dit doel ondersteunt Kennislink de Nationale Wetenschapsagenda. Op kennislink.nl vindt u meer dan tienduizend toegankelijk artikelen over vrijwel alle vakgebieden en thema’s, om u te oriënteren op uw vraag aan de wetenschap. Bovendien biedt Kennislink hulp aan bij het formuleren van uw vragen. U kunt hiervoor tot 1 mei 2015 op donderdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur terecht op het Kennislink-‘spreekuur’ voor de Nationale Wetenschapsagenda, via Skype (gebruikersnaam: kennislink.nl).

Klik voor meer informatie ook hier.