De klankbordgroep gaf de stuurgroep tot 1 oktober 2016 gevraagd en ongevraagd advies, participeerde in de conferenties en legde relaties met strategische agenda’s, kennisinstellingen en adviesorganen. De leden hadden op persoonlijke titel zitting in de klankbordgroep.

André Knottnerus (voorzitter klankbordgroep. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid-WRR)

Dorret Boomsma (Vrije Universiteit Amsterdam-VU)

Birgit Donker (Mondriaan Fonds)

Bram Eidhof (Nationale Denktank)

Yuri van Geest (Singularity University Summit)

Hilde Geurts (Universiteit van Amsterdam)

Emilie Gordenker (Mauritshuis)

Jantine Kriens (Vereniging van Nederlandse Gemeenten-VNG)

Barbara Oomen (Roosevelt Academy)

Melanie Peters (Rathenau Instituut)

Kim Putters (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Gerard van der Steenhoven (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut-KNMI)

Marc van den Tweel (Natuurmonumenten)

Barbara Visser (Akademie van Kunsten)

Bas ter Weel (Centraal Planbureau)