Belang van de route

De route gaat over integrale kwaliteit van onze leefomgeving. De kwaliteit van de leefomgeving is van groot belang voor de samenleving, zowel voor welvaart als welzijn: grondstof voor duurzame productie, bron van genieten, bijdrage aan de volksgezondheid en fysieke veiligheid, vestigingsfactor voor bedrijven, etc.. Het gaat hierbij niet om afzonderlijke kwaliteiten en vraagstukken, maar om samenhangende kwaliteiten en samenhangende vraagstukken en om het zoeken naar integrale oplossingen. Het functioneren van ecosystemen (“ecosysteemdiensten”) vormt hierbij de grote gemene deler. Het gaat bij het onderzoek in deze route om nieuwe technologieën, nieuwe productiesystemen en nieuwe governance-arrangementen die bijdragen leveren aan vergroting van de (integrale) kwaliteit van de leefomgeving en niet tot verdere aantasting leiden. Een interdisciplinaire en waar mogelijk transdisciplinaire aanpak van het onderzoek vormt een belangrijke voorwaarde bij deze route. Ontwerpend onderzoek maakt er eveneens deel van uit.

Geografisch gezien gaat de route over kusten & zeeën en cultuurlandschappen, inclusief de overgangen naar het stedelijk gebied.

Uitkomsten routeworkshop van 10 mei jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Hans Vissers.