17 februari 2017

 

Op 13 februari jl. werd tijdens het door de VSNU en Vereniging Hogescholen georganiseerde live debat De Student Kiest het Online Science Debate van de Nationale Wetenschapsagenda gelanceerd. Hoe denken politieke partijen over onderzoek en innovatie? Via 10 stellingen wordt inzicht verkregen in de standpunten van diverse politieke partijen.