Belang van de route

Het verleden is een bron van inspiratie en conflict. Het wordt ervaren als anker voor persoonlijke en collectieve identiteit. Het verleden zorgt voor gevoelens van nostalgie en het daagt ook uit tot innovatie. Onze omgang met het verleden zorgt voor een immer uitdijende hoeveelheid erfgoed: historische landschappen en monumentale historische binnensteden, depots vol schilderijen en andere museale objecten, digitale opslagruimtes vol met gedigitaliseerd beeld en geluid.

We staan in Europa voor grote maatschappelijke uitdagingen. De drie grote opgaven, leidend in Horizon2020, zijn het streven naar een duurzaam, inclusief en economisch concurrerend Europa. Studie van het verleden kan op drie manieren bijdragen aan een meer duurzame, inclusieve en economisch gezonde wereld: het kan inzicht geven in ons handelen, het kan inspiratie bieden bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven en het kan zorgen voor verbinding.

Uitkomsten routeworkshop van 24 mei jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per e-mail contact opnemen met Patricia Alkhoven.