Belang van de route

De route ‘Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving’ richt zich op de volgende 4 belangrijke trends in mobiliteit van personen en goederen:

• Behoefte aan mobiliteit (goederen en personen) wordt complexer en meer gefragmenteerd;
• Human factor wordt vaker doorslaggevend ; bijvoorbeeld in mobiliteitsbehoefte, adoptie van technologie, competentie-ontwikkeling in de sector;
• Schaarste op meerdere gebieden; ruimte op het land en op zee, energie, grondstoffen, schone lucht (en minder broeikasgassen) en schoon water;
• Veranderingen in organisaties en maatschappij beïnvloeden het mobiliteit systeem.

Uitkomsten routeworkshop van 13 april jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Jan Burgmeijer.