19 januari 2016
fotograaf Liesbeth Dingemans fotograaf Liesbeth Dingemans

 

Prof. dr. Louise Gunning-Schepers is door de stuurgroep van de kenniscoalitie benoemd tot nieuwe voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda.

De organisaties die zijn aangesloten bij de kenniscoalitie hebben in 2015 samen de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld. De kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de organisaties voor toegepast onderzoek (TO2). De Nationale Wetenschapsagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan en in november 2015 gepresenteerd.

De Nationale Wetenschapsagenda, in de vorm van 140 grote wetenschappelijke vragen, verbindt partijen en thema’s en stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing. De wetenschap draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en het grijpen van economische kansen. De Nationale Wetenschapsagenda zoekt aansluiting bij bestaande onderzoeksagenda’s zoals het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020. Op de korte en middellange termijn zal de Nationale Wetenschapsagenda doorwerken in de profilering van de universiteiten en hogescholen, de programmering van de partners van de kenniscoalitie, de ontwikkelingsrichting van de nationale onderzoeksinstituten en in investeringen in grote onderzoeksfaciliteiten. De agenda wordt eens in de zeven jaar vernieuwd.
Gunning is universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de UvA. Gunning (1951) promoveerde aan de Erasmus Universiteit (EUR). Als onderzoeker was zij verbonden aan de Universiteit van Leuven en aan de EUR. Ook werkte Gunning als beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS. In 1991 werd zij benoemd tot hoogleraar Sociale geneeskunde aan de UvA. Van 1995 tot 1997 was zij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vanaf 1997 was Gunning lid van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en vice-decaan. In 2001 werd zij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en decaan van de Faculteit der Geneeskunde aan de UvA. Gunning was voorzitter van de Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Zij was voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA. Gunning-Schepers is sinds 2014 lid van de Raad van Commissarissen Schiphol Group en vervult per 1 september 2015 de functie van voorzitter. Zij is Kroonlid van de SER.