1 november 2018

 

Innnovatieve samenwerkingen tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners zijn nodig om de kans op maatschappelijke relevantie groter te maken. Maar hoe vinden deze partijen elkaar? Dit kan tijdens matchmaking evenementen, die tot doel hebben om (nieuwe) kennisketenbrede consortia te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen. De evenementen zijn niet meer uit de agenda weg te denken.

Om het goed te regelen lopen de kosten al gauw op… Mooie locatie, spreker, drukkosten, noem maar op. Dit jaar heeft de Nationale Wetenschapsagenda de call “Matchmakingbijeenkomsten” gepubliceerd ter ondersteuning van deze evenementen.

Om de snelheid te houden is het een doorlopend proces en kunnen aanvragen continue worden ingediend. Per initiatief kan een bedrag van maximaal € 10.000,- worden aangevraagd dat uitsluitend bedoeld is voor de faciliteiten van het evenement. Op de website van NWO kun je alles over het proces lezen.

De NWA is graag tijdens jouw matchmaking bijeenkomst aanwezig. Wellicht tot snel?

 

De begeleidende foto is gemaakt door Marc de Haan tijdens een Matchmaking evenement van NeuroLabNL welke op zondag 7 oktober 2018 plaats vond.