Belang van de route

Essentieel! Ze vormen onze bouwwerken, liggen aan de basis van high tech instrumenten en apparaten, ze produceren onze energie, vormen het menselijk lichaam en onze voeding, en nog veel meer.

Allesomvattend! Materiaalkunde houdt zich bezig met het ontwerp, de synthese, structuur, dynamica en het gedrag van nieuwe materialen met bijzondere eigenschappen en toepassingen.

Oplossend! De oplossing van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame energievoorziening, moderne bouwkunde en transport, gezondheid, ict, klimaat en milieu, vereisen allemaal revolutionaire nieuwe ontwikkelingen in de materiaalkunde.

Verbindend! Materiaalkunde is een multidisciplinair vakgebied dat natuurkunde, scheikunde, biologie en engineering verenigt. Het is bij uitstek een vakgebied dat verbindend werkt. Het oplossen  van hele diverse grote uitdagingen vereist vaak juist heel vergelijkbare materiaalkundige inzichten en aanpakken.

Verrassend! Een geïntegreerde aanpak van uitdagingen in de materiaalkunde zal altijd leiden tot verrassende kruisverbanden die bij een monodisciplinaire aanpakt nooit zouden zijn ontstaan.

Innoverend! Nieuwe ontdekkingen in de materiaalkunde leiden tot producten die leiden tot nieuwe bedrijvigheid (start-ups, MKB, grote bedrijven) die goed is voor de Nederlandse economie.

Uitkomsten routeworkshop van 10 mei jl.