Belang van de route

De grote maatschappelijke uitdagingen brengen een behoefte aan geavanceerde instrumentatie met zich mee, zowel ten behoeve van de wetenschap als ten behoeve van de maatschappij. Voor beide geldt: meten is weten. Aanwijzingen over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, komen voort uit metingen, of om met Max Planck te spreken “(Denn) was man messen kann, das existiert auch.” Aanwijzingen voor ontwikkeling en verbetering van producten (en dus innovaties) komen uit metingen. Metingen vormen de brug tussen inspiratie en innovatie. Logischerwijs zijn het dus ook de verbeteringen in meetinstrumentatie die wetenschap en innovatie versnellen. Nieuwe meetstrategieën vormen de hefboom voor de wetenschap en innovatie van de toekomst. Dit is de rationale achter de route voor Meten en detecteren; alles, altijd en overal.

Als voorbeeld van het belang van verbetering van instrumentatie noemen we hier het gebied van de persoonlijke gezondheid. De persoonlijke gezondheidsstatus van een individu wordt bepaald met metingen. Om een verfijning in de keuze en dosering van medicatie te bewerkstelligen zijn radicale verbeteringen in het vermogen om op willekeurige plaatsen en tijdstippen te meten nodig, tezamen met verbeterde kennis van het biologische systeem van de individuele patiënt. In andere wetenschapsgebieden en maatschappelijke uitdagingen speelt het vermogen om te meten een zelfde cruciale rol. Voorbeelden van dit soort gebieden zijn voedselveiligheid en –zekerheid, transport en mobiliteit, water, sport, milieu en duurzaamheid. Bundeling van de uitdagingen van deze verschillende toepassingsgebieden formuleert, op een iets hoger abstractieniveau, de behoefte aan (1) verfijning van de metingen en verwerking daarvan en (2) meten waar en wanneer het nodig is.
De eerste lijn betreft verbetering van instrumentatie om met hoger oplossend vermogen (op moleculaire schaal) in samenstelling, ruimtelijke verdeling en verandering van materie te meten. Daarnaast heeft deze lijn betrekking op de verwerking, validatie en betekenis van data. De tweede lijn betreft het ontwikkelen van geminiaturiseerde, mobiele en geïntegreerde instrumentatie die op elke willekeurige plaats en tijd ingezet kan worden. Evident staan deze lijnen niet op zich maar zullen zij elkaar voeden met kennis en kunde.

Door gebruik van de instrumentatie zullen we niet alleen veel te weten komen over het leven en over materie, maar ook over (leef)omgevingen en zelfs individuen. Vooruitgang in instrumentatie zal zo ook discussies over intellectueel eigendom, sociale acceptatie en privacy opleveren. Wie is eigenaar van de data, van de informatie en van de kennis en kunde en wat mag daar wel en niet mee gedaan worden? Wat mogen we doen met ‘bijvangst’? Wat doet het met iemand als hij/zij ‘alles’ over zichzelf weet? Welk economisch voordeel hebben we bij meer informatie? Deze route kent dus ook sociale, economische, psychologische, juridische en ethische aspecten.

Uitkomsten routeworkshop van 20 mei jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Michel Huys.