Belang van de route

Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse economie concurrerend blijft? Hoe krijgen we grip op de onvoorspelbaarheid van complexe netwerken en chaotische systemen? Kunnen we slimme materialen en constructies ontwerpen met nieuwe geavanceerde eigenschappen? Wat volgt op het elektronische siliciumtijdperk: beyond Moore? Wat gaan de quantum computer en het quantum internet voor ons betekenen?
Over deze en andere vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda gaat deze route die onze hoge wetenschappelijke pieken en sterke industriële sectoren verbindt.
We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Door combinaties van nieuwe en elkaar versterkende technologieën zoals nanotechnologie, quantum computing, fotonica en internet of things worden nieuwe toepassingen mogelijk die industrieën, markten en onze samenleving drastisch zullen veranderen.

Uitkomsten routeworkshop van 28 april jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Freeke Heijman.