Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoeksinstituut dat zich toelegt op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. Het instituut verricht interdisciplinair en longitudinaal onderzoek op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Het onderzoek richt zich op drie complementaire thema’s: Mobiliteit en spreiding van criminaliteit, Burger en het strafrechtelijk systeem en Levensloop, criminaliteit en interventies. Voor hulp bij uw vraag mail naar secretariaat[at]nscr.nl

Kijk voor meer informatie ook hier.