16 april 2018

De Verdiepingsbijeenkomst (20 december 2017) van de route NeuroLabNL heeft een vervolg gekregen: ruim 50 personen zijn met elkaar gaan schrijven aan een nieuwe onderzoeksagenda voor NeuroLabNL. De agenda wordt in mei afgerond en zal vervolgens worden aangeboden aan de voor het onderzoek relevante vakdepartementen, zoals JenV, OCW, VWS, Defensie en EZK.

De grote potentie en het belang van investeren in hersen- cognitie- en gedragsonderzoek komt in de onderzoeksagenda sterk naar voren. Er is aandacht voor de fundamentele kennisbasis en voor kennis ten nutte van onderwijs, sociale veiligheid en gezondheid. Eén van de belangrijke winstpunten verbonden aan NeuroLabNL, is de sterke onderlinge samenhang van deze onderwerpen: kennis over het substraat en het mechanisme is reciprook verbonden aan kennisontwikkeling voor onderwijs, veiligheid en gezondheid. En die drie velden hebben elkaar ook weer veel te bieden. De agenda zal deze samenhang vieren, ook in de vorm van de vele en diverse partijen die onder de agenda worden samengebracht.

De onderzoeksagenda komt beschikbaar via de NeuroLabNL website. De website is bij het verschijnen van dit nieuwsbericht (of kort daarna) ‘in de lucht’: www.neurolab.nl.

Diezelfde website is straks ook dé plaats om de ontwikkeling en resultaten te volgen van het NeuroLabNL Startimpulsprogramma Optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren. Als smaakmaker is nu vast bijgaand filmpje beschikbaar https://vimeo.com/263898285