Vorig jaar april heeft de routeworkshop NeuroLabNL plaatsgevonden in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Velen hebben interesse getoond en actief bijgedragen om te komen tot de NeuroLabNL route binnen de NWA. Een prachtig resultaat dat nu een concreet vervolg krijgt met de NWA Startimpuls.

Onder de naam Startimpuls NWA is 20 miljoen euro vrijgemaakt voor thematisch onderzoek. Het ministerie van OCW heeft drie specifieke thema’s benoemd vanuit haar eigen beleidsagenda en de daarvoor acht relevante routes aangewezen (inzet: 2,5 miljoen euro per route). Voor het thema Jongeren in een veerkrachtige samenleving vraagt OCW de route NeuroLabNL tot bijdragen te komen op gebied van Onderwijs en Veiligheid, twee van de drie onderwerpen uit de NeuroLabNL route.

Het NeuroLabNL boegbeeld prof. Eveline Crone is kort geleden uitgenodigd om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen. Deze oproep aan prof. Crone en aan andere zeven boegbeelden is op 31 maart gepubliceerd. Met de aanvraag voor een onderzoeksprogramma ‘NeurolabNL: Jongeren in ’n veerkrachtige samenleving’ zal vanuit de neurowetenschap op zoek worden gegaan naar antwoorden op vragen over optimale condities voor leren (cognitief en sociaal), veiligheid en veerkracht van jongeren.

Randvoorwaarden voorstel

Een uitgewerkt plan voor NeuroLabNL moet al per 15 juni dit jaar zijn ingediend; het mag een financiële omvang van 2,5 miljoen euro bestrijken; moet toepassingsgericht zijn en via onderzoek tot het bereiken van impact komen; en dan impact binnen de kaders van de OCW thematiek (Jongeren, Veerkrachtige maatschappij, Onderwijs, Veiligheid); mag niet langer dan 2 tot 3 jaar duren; moet breed draagvlak hebben in de NeuroLabNL gemeenschap; betreft alle publieke kennisinstellingen (nadrukkelijk ook HBO en TO2 instellingen). Kortom, een ware, maar ook mooie ‘uitdaging’.

Projectlijnen NeuroLabNL

Vanuit deze mix van kaders zijn vier projectlijnen benoemd die het NeuroLabNL programma overtuigend kunnen dragen en tegelijkertijd haalbaar zijn in de korte bouwfase die is gegeven:

  1. Onderwijsneurowetenschap: optimale leercondities
  2. Sociale onderwijsneurowetenschappen: sociale relaties en sociale buitensluiting
  3. Ontwikkeling hersenen en gedrag bij adolescenten met problematisch antisociaal gedrag
  4. Vernieuwing meetinstrumenten: fysiologische wearables voor jongeren met antisociaal gedrag en/of zelfregulatieproblemen

Breed samengestelde projectteams

Deze projecten worden thans uitgewerkt door een team van wetenschappers, Hbo-ers, TNO-ers en praktijkpartijen (inclusief waar mogelijk en wenselijk private partijen). Een eerste uitwerking wordt al per 24 april gevraagd, dit maakte het noodzakelijk om het team snel en doelgericht van de grond te brengen. Open sollicitatie voor deelname hebben we moeten uitsluiten.

In de samenstelling is gestreefd naar brede representatie in combinatie met de beste krachten van Nederland op dit specifieke onderwerp. In het team van rond de 40 personen zijn vrijwel alle universiteiten en meerdere HBO’s en relevante TNO afdelingen betrokken. De groep van mensen is zeer goed in staat de onderwijs- en veiligheidspraktijk rondom jongeren bij de planvorming te betrekken.

Grotere ambitie

Het zal duidelijk zijn dat we er met deelname aan de Startimpuls qua ambitie nog bij lange na niet zijn. De NeuroLabNL route concludeerde vorig jaar zelf het volgende: “De werkplaats NeurolabNL heeft jaarlijks 30 miljoen euro nodig om het bestaande hersen-, cognitie en gedragsonderzoek verder uit te bouwen en maatschappelijk effectief te maken.” Wij willen van deze eerste stap een succes maken en hopen op uw steun voor onze initiatieven.

Uw eventuele reactie of vraag kunt u kwijt via NWAneurolab@NWO.NL