24 april 2015

“Waarom doe ik dit?” dit is een van de bijna 2500 vragen die gesteld is aan de wetenschap. De vraag gaat over de mogelijkheid om menselijk keuzegedrag beter te begrijpen en te voorspellen. Een interessante vraag, want zoals de vragensteller schrijft: “de toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos”.
Het enthousiasme voor de Nationale Wetenschapsagenda is groot, elke dag komen er een paar honderd originele en interessante vragen bij. Opvallende kernwoorden zijn “Duurzaamheid, “Onderwijs”, “Veiligheid”, “Gezondheid”, “Economie” en “Energie”

Tot 1 mei kan iedereen in Nederland via www.wetenschapsagenda.nl vragen aan de wetenschap indienen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Er is dus nog precies 1 week te gaan! Om precies te zijn: de mogelijkheid om vragen in te dienen sluit op donderdag 30 april om 23.59 uur.

Na de sluitingsdatum van 1 mei maken vijf jury’s, ingesteld door de Kenniscoalitie en voorgezeten door wetenschappers, een eerste selectie van ingediende vragen. De vragen worden in drie trajecten onderverdeeld. Voor elk traject vindt in juni een conferentie plaats waar de vragen worden bediscussieerd. De resultaten van deze conferenties vormen samen de basis voor de Nationale Wetenschapsagenda. De conferenties vormen tevens het startpunt van een dialoog over de vragen, die doorloopt tot in het Weekend van de Wetenschap op 3 en 4 oktober. De Kenniscoalitie maakt uiteindelijk een definitieve selectie van vragen en groepeert deze binnen een klein aantal thema’s. Eind november 2015 vindt de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda plaats.