11 januari 2018

Afgelopen jaar is door stakeholders verder gebouwd aan de gamechangers van de NWA-route Duurzame productie van gezond en veilig voedsel. Het resultaat hiervan, te weten acht concrete gamechangers, is onlangs in brochurevorm verschenen. 

Nederland is bij uitstek in staat om de uitdagingen voor een duurzame voedselproductie aan te gaan en als proeftuin te dienen. Er valt veel te verbeteren aan de huidige organisatie van de nationale en mondiale voedselproductie. De urgentie is enorm en vergt een grensverleggende systeemverandering met nieuwe basisprincipes, waarin de consument een volwaardige rol krijgt. Deze route moet hiervoor samenwerken met andere routes als bijvoorbeeld Personalized health, Big data, Smart industry, Smart liveable cities, Circulaire economie, Kwaliteit van de omgeving en Logistiek & transport.    

Zo worden geïntegreerde voedselsystemen verkregen waarin niets verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard, en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt. Alleen met zo’n robuust systeem zijn de komende generaties te voorzien van voldoende hoogwaardige voeding en kunnen goed geïnformeerde consumenten verantwoorde keuzes maken voor hun voeding, afgestemd op leefstijl en levensfase.

De gamechangers

De benodigde transformatie op organisatorisch, sociaal-maatschappelijk en technologisch vlak wordt mogelijk via zogenaamde gamechangers. Deze richten zich op nieuwe basisprincipes voor toekomstige oplossingen en mobiliseren de Nederlandse kennisbasis om wetenschappelijke ontwikkelingen te versterken en te versnellen. Hiermee verduurzaamt Nederland de voedselsector fundamenteel en integraal, en versterkt eveneens het mondiale leiderschap op het gebied van productie van gezonde en veilige voeding.

Voor de route zijn acht gamechangers benoemd. Samen vormen ze één mondiale gamechanger.

 

Brochure Duurzame productie van gezond en veilig voedsel

In de brochure (Nederlandstalig en Engelstalig)  wordt in compacte vorm weergegeven waaraan dan voor het realiseren van deze transformatie gewerkt moet gaan worden.