2 december 2014

Bron: NWO

NWO gaat het secretariaat voor de Nationale Wetenschapsagenda leiden. Henk Molenaar, momenteel adjunct-directeur van WOTRO, Science for Global Development, neemt deze taak op zich. Vanaf januari 2015 doet Henk Molenaar dat fulltime. Hij heeft ruime ervaring in het bijeenbrengen van partijen, met co-creatie en met innovatie.

In de ‘Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst’ kondigt het ministerie van OCW op 26 november jl. een Nationale Wetenschapsagenda aan. Namens het kabinet gaat de opdracht om te komen tot deze agenda naar de organisaties die samen de Kenniscoalitie vormen: VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, TNO en de organisaties voor Toegepast Onderzoek (TO2), VNO-NCW en MKB Nederland. Eind 2015 moet er een voorstel voor de Nationale Wetenschapsagenda  liggen.

De Nationale Wetenschapsagenda richt zich op onderzoek waar een nationale aanpak iets toevoegt aan de onderzoeksagenda’s van afzonderlijke instellingen of bestaande samenwerkingsverbanden. Het project krijgt een nog te benoemen onafhankelijk voorzitter.