26 januari 2018

NWO lanceert in februari in samenwerking met Regieorgaan SIA en TNO een call binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het gaat om een onderzoeksprogramma met als doel om transdisciplinaire samenwerking te realiseren binnen de NWA-route ‘Circulaire economie’. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries IenW, BZK en OCW.

Binnen de door het ministerie van OCW geïnitieerde Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda in 2017 waren middelen gereserveerd voor extra initiatieven rondom de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking met vakdepartementen. Het onderzoeksprogramma Circulaire economie is hier een van de resultaten van.

Call Circulaire Economie – gebouwde omgeving en kunststoffen

NWO, Regieorgaan SIA en TNO openen in februari een call binnen de NWA-route Circulaire Economie. Het doel is om te komen tot twee onderzoeksprojecten die concrete stappen voorwaarts bieden in de transitie naar een circulaire economie. In de projecten worden fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verbonden aan vragen uit de praktijk. De inhoudelijke focus van de call ligt op de ‘circulariseerbaarheid’ van kunststoffen en de gebouwde omgeving.

De NWA-route Circulaire Economie heeft samen met Regieorgaan SIA, TNO en de NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) het programmakader opgesteld. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 

Meer informatie

 

Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek