21 maart 2018

Op 9 maart kondigde de minister van OCW in een Kamerbrief aan dat NWO nog dit jaar een programmaronde start rondom de Nationale Wetenschapsagenda. In 2018 is daarvoor 70 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Heuglijk nieuws voor de wetenschap, maar wat houdt het precies in? Hieronder hebben we de eerste antwoorden op uw vragen over het programma in ontwikkeling op een rijtje gezet.

Wat is het beschikbare budget?

Het beschikbare budget vanuit het ministerie van OCW is 70 M€ in 2018, 108 M€ in 2019, 130 M€ in 2020. Dit is bestemd voor fundamenteel onderzoek, voor toegepast en praktijkgericht onderzoek om de gehele kennisketen te betrekken. (zie Kamerbrief Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek van ministerie van OCW, 9 maart 2018)
Het ministerie van EZK heeft middelen ter beschikking gesteld aan TO2-instellingen voor basisfinanciering en om deel te nemen aan “de topsectoren, en waar mogelijk aan te sluiten bij de Nationale Wetenschaps Agenda” (zie Kamerbrief Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018 van ministerie van EZK, 26 februari 2018).

Wanneer gaat het onderzoeksprogramma van start?

Momenteel is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de andere vakdepartementen en partners van de Kenniscoalitie in gesprek over de invulling van het programma. Het tijdpad voor de uitvoering van het programma is afhankelijk van het moment waarop NWO van het ministerie van OCW de formele opdracht ontvangt en van de randvoorwaarden die OCW hierin meegeeft. Op 8 mei vindt een feestelijke bijeenkomst plaats om de start van het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda te markeren. Tijdens deze bijeenkomst zullen ook de contouren en procesplanning van het NWA-programma bekend worden gemaakt. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de webpagina: https://2.wetenschapsagenda.nl/bijeenkomst-start-programma-nationale-wetenschapsagenda/.

Wie kan er indienen?

Het is nog te vroeg om exact aan te kunnen geven wie er straks binnen het NWA-programma in kunnen dienen. Wel is duidelijk dat het ministerie van OCW breed samengestelde meerjarige consortia via de 25 NWA-routes wil stimuleren om kennis voor wetenschappelijke doorbraken voor maatschappelijke opgaven te ontwikkelen. Hierbij zal aandacht zijn voor betrokkenheid van de gehele kennisketen van hogescholen, universiteiten, universitaire medische centra, TO2-instellingen, Rijkskennisinstellingen tot maatschappelijke partners (publiek en privaat).

Veelgestelde vragen

Op de website van de Nationale Wetenschapsagenda vindt u een overzicht met bovenstaande antwoorden op vragen over het NWO-onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda. Deze veelgestelde vragen zullen geregeld worden geactualiseerd en aangevuld. Heeft u nog meer vragen, mail deze dan naar nwa@nwo.nl.


Zie ook

Bron: NWO