23 november 2017

De Nederlandse universiteiten bundelen hun krachten in de onderzoeksagenda Digitale Samenleving. Minister Van Engelshoven nam op 23 november het eerste exemplaar in ontvangst op het VSNU-Impactfestival. De agenda benoemt digitaliseringsvraagstukken waar onze samenleving voor staat en belangrijker: beschrijft de doelen die de Nederlandse universiteiten samen willen bereiken in het oplossen van deze vraagstukken. Dit gebeurt op de zeven gebieden burgerschap, data science, gezondheid, onderwijs, werk, steden en veiligheid. Dit laatste is door de aandacht voor hacking, nepnieuws en cybersecurity extra actueel.

Eerder kwamen vertegenwoordigers van een groot deel van de NWA routes bijeen met de initiatiefnemers van de Digitale Samenleving. Digitalisering sluit aan op (bijna) alle NWA routes. Ondanks dat niet alle routes direct zichtbaar zijn in de onderzoekslijnen van de Digitale Samenleving, zijn er voor veel routes raakvlakken te vinden. De mensgerichte informatietechnologie wordt door zo goed als alle vertegenwoordigers van de routes herkend als een thema dat belangrijk is in de eigen route.

Download de onderzoeksagenda Digitale Samenleving