Op 31 maart 2021 organiseerde de Taskforce Kennisagenda Preventie 2018 en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) route ‘Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling‘, waaronder de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een online seminar.

Tijdens dit online seminar kwamen onderwerpen uit de Kennisagenda Preventie voor het voetlicht. Hoe kunnen we alle interventies en innovaties op het gebied van preventie versterken en benutten zodat we preventie echt versnellen. Diverse experts van de Taskforce Kennisagenda Preventie spraken met elkaar over een breed palet aan thema’s rondom gezondheidsbevordering en het voorkomen van ziekte. Het gaat daarbij om: diversiteit, motivaties voor gezond gedrag, leefomgeving, eHealth, big data en innovatieve onderzoeksmethoden. Thema’s die allemaal raakvlak hebben met de NWA route en van toepassing zijn op het brede terrein van gezondheidsonderzoek.

  1. De samenvatting

     

  2. Wat leert Covid-19 ons over preventie?

3. Kinderen die vertellen over bewegen en gezond eten