Belang van de route

De exemplarische route 4 over “De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal” is gericht op fundamentele vragen die voortkomen uit de nieuwsgierigheid van vele mensen naar het ontstaan, het functioneren en de toekomst van leven in een continu veranderende omgeving. Vragen zoals “Waar komen we vandaan?”, “Waar gaan we naartoe?” en “Is er elders leven in het heelal?” maar ook de meer toegepaste consequenties van deze vragen, zowel  op korte als op lange termijn. Het beantwoorden van dergelijke vragen vereist nieuwe wetenschappelijke en technologische doorbraken en een schaal-overschrijdende en transdisciplinaire aanpak.  In Route 4 bundelen de  meest betrokken wetenschapsgebieden, astronomie, aardwetenschappen, biologie, chemie, informatica, fysica en wiskunde voor het eerst hun krachten tot het realiseren van game-changing onderzoek.

Fundamenteel onderzoek is het vuur onder de ketel van de toepassing. Het door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek naar de fundamenten van leven levert volop kansen op verrassende en baanbrekende toepassingen. Fundamentele kennis over het ontstaan, de evolutie en het functioneren van leven in alle mogelijke vormen is essentieel voor toepassingsgerichte vragen over bijvoorbeeld detectie en behandeling van ziekten en over risico’s van de voortdurende verandering van onze omgeving. Veel evolutionaire ontwikkelingen hebben we niet in de hand omdat we de complexe interacties tussen moleculen, cellen en organismen en hun interacties met hun omgeving nog onvoldoende kunnen voorspellen. Nieuwe ziekten worden overgedragen van dieren op mensen of veranderen snel in eigenschappen, bacteriën evolueren in toenemende mate resistentie tegen antibiotica, biologische systemen bezitten een inherente variabiliteit die het moeilijk maakt de functioneringseigenschappen te doorgronden.

Uitkomsten routeworkshops van 14 maart en 8 april jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Marc de Jonge.