8 februari 2018

Momenteel is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en met de Kenniscoalitie in gesprek over een programma voor de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda, waarbij NWO de ‘Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie’ als uitgangspunt neemt. Naar verwachting zal NWO in de tweede helft van april een oploop organiseren waar meer details over de vormgeving en procesplanning van een NWA-programma bekend worden gemaakt.

Begin januari heeft NWO een verzoek ontvangen van OCW om voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda. Dit in het licht van de stapsgewijze verhoging van het budget voor fundamenteel onderzoek, waarvan naar verwachting een deel ten goede zal komen aan onderzoek in het perspectief van de NWA.

NWO is nu met OCW en met de Kenniscoalitie in gesprek over de kaders van het programma voor de Nationale Wetenschapsagenda, waarbij de ‘Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie’ als uitgangspunt wordt genomen. In dit document heeft de Kenniscoalitie de gedachten uiteengezet over de balans tussen investeringen in thematisch onderzoek (gekoppeld aan de routes van de NWA) en in de brede basis van het bestel.

In de Kamerbrief van de minister van OCW is aangegeven dat de NWA een belangrijke bijdrage kan leveren aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken, en daarmee ook aan de departementale kennisagenda’s. Om te onderzoeken op welke wijze departementen actief betrokken kunnen worden bij de NWA gaat binnenkort, onder voorzitterschap van NWO, een werkgroep met vertegenwoordigers van deze departementen van start.

 

 

Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)