3 juli 2018

Vandaag hebben de boegbeelden van de NWA-route NeuroLabNL, Eveline Crone, Andrea Evers, Katy de Kogel en Cyriel Pennartz, een onderzoeksagenda overhandigd aan minister Sander Dekker (Veiligheid en Justitie) en een vertegenwoordiging van het ministerie van OCW.

In NeurolabNL werken onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke partners samen om kennis over hersenen, cognitie en gedrag toe te passen in de samenleving. Het samenwerkingsverband onderzoekt de ruim 400 breingerelateerde vragen die voortkwamen uit de Nationale Wetenschapsagenda.

Een beter begrip van onze hersenen

Het zijn vragen als: hoe kunnen we via een beter begrip van onze hersenen, cognitie en gedrag tot nieuwe toepassingen komen in bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid en zorg? Hoe komt het dat sommige kinderen zich sneller ontwikkelen dan andere? Hoe ontstaat risicovol gedrag en wanneer slaat dit om in crimineel gedrag? En welke innovatieve behandelingen kunnen we ontwikkelen voor psychische en lichamelijke aandoeningen, naast de klassieke farmacologie? Bij al deze vragen spelen hersenen, cognitie en gedrag een sleutelrol.

Vier deelagenda’s

De onderzoeksambities zijn ondergebracht in vier deelagenda’s: Gezondheid, Onderwijs, Sociale veiligheid en Fundamenteel onderzoek. De Leidse hoogleraren Andrea Evers (gezondheidspsychologie) en Eveline Crone (neurocognitieve ontwikkelingspsychologie) zijn respectievelijk de trekkers van de deelagenda’s Gezondheid en Onderwijs. Voor de deelagenda’s Veiligheid is dat onderzoeker Katy de Kogel (ministerie van Justitie en Veiligheid) en neuropsycholoog Cyriel Pennartz (Universiteit van Amsterdam) is het boegbeeld van Fundamenteel onderzoek. De vier onderzoekers werkten bij de opstelling van de deelagenda’s nauw samen met collega-wetenschappers en maatschappelijke partners.

Rondom de realisatie van de NeurolabNL onderzoeksagenda is een film gemaakt:

NeuroLabNL – Het belang van hersenonderzoek voor Nederland from Kellerfilm on Vimeo.

De digitale onderzoeksagenda is hier te downloaden.