De 25 routes vormen zelf-organiserende netwerken die belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving agenderen en onderzoeken. De routes worden georganiseerd door de route trekkers en boegbeelden.

Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei
Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd
Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: duurzame circulaire impact
Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
Energietransitie
Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw
Kwaliteit van de omgeving
Levend verleden
Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
Materialen- Made in Holland
Meten en detecteren: altijd, alles en overal
NeuroLabNL: dè werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
Oorsprong van het leven- op aarde en in het heelal
Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
Personalised medicine: uitgaan van het individu
De quantum / nano-revolutie
Regeneratieve Geneeskunde: game changer op weg naar brede toepassing
Smart industry
Smart, liveable cities
Sport en Bewegen
Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
Tussen conflict en coöperatie
Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data