Ministeries worden vaak gevraagd om te participeren in een onderzoeksvoorstel of beleidsmakers hebben een kennisbehoefte om hun beleidsvragen beter onderbouwd te kunnen beantwoorden. De netwerkbijeenkomst biedt beleidsmedewerkers van de ministeries en boegbeelden en trekkers van de NWA-routes de mogelijkheid om te sparren over verschillende vormen van deelname van ministeries in onderzoeksprojecten, voor- en nadelen, uitdagingen en hoe vernieuwend onderzoek het draagvlak voor nieuw beleid kan vergroten. Ook is deze bijeenkomst bedoeld voor kennismaking en netwerking tussen de beleidsmedewerkers van de ministeries en boegbeelden en trekkers van de NWA-routes. Hieronder kunt u zich opgeven voor deze bijeenkomst.

 

Organiseert door: NWO-NWA bureau

Datum en locatie: 2 mei 15.00 – 17.00 uur met borrel, Maassilo, Rotterdam

Deelnemers: Beleidsmedewerkers van de ministeries, boegbeelden en trekkers van de NWA-routes, het NWO-NWA-bureau (ondersteunend)

 

Programma

Tijd Sessie
14.45 – 15.00 Inloop met koffie & thee 
15.00 – 15.15 Welkom & introductie (Maya Rispens)
15.15 – 16.30 Rondetafelgesprekken (iedereen)

–       Vormen van deelname ministeries in onderzoeksprojecten

–       Voordelen, nadelen, uitdagingen van deelname

–       Samenwerking tussen wetenschap en beleid

16.30 – 17.00 Plenaire terugkoppeling van gesprekstafels (Colette Bos)
17.00 – 18.00 Borrel
18.00 Aansluiten bij diner

Aanmeldformulier

 

Netwerkbijeenkomst NWA-routes en ministeries - 2 mei
Welke route vertegenwoordigt u op de netwerkbijeenkomst?
We gebruiken deze informatie om een tafelindeling te maken voor de netwerkbijeenkomst. Het is niet zeker dat u met alle ministeries van uw voorkeur aan tafel kunt zitten. Na de tafelgesprekken volgt ook nog een borrel om eventueel met andere personen in contact te komen. U kunt maximaal drie ministeries aangeven.