6 juli 2015

De Nationale Wetenschapsagenda schrijft een prijsvraag uit om de Nationale Wetenschapsagenda online te visualiseren. Op dit moment wordt een Nationale Wetenschapsagenda voor Nederland opgesteld, die de thema’s en onderzoeksvragen gaat bevatten waar Nederland zich de komende jaren op gaat richten. De agenda zal bestaan uit een aantal veelbelovende wetenschappelijke thema’s. Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van die thema’s. De vragen kunnen van belang zijn voor de wetenschap zelf, voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of voor het benutten van economische kansen.

In totaal zijn er 11.700 vragen aan de wetenschap ingediend. Het proces tot nu toe heeft een rijkdom aan materiaal opgeleverd die het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda op een aantrekkelijke manier voor verschillende doelgroepen toegankelijk wil maken. Om dit te realiseren schrijft de Nationale Wetenschapsagenda een prijsvraag uit voor diegene die de verzamelde gegevens op een zo aantrekkelijk en toegankelijke manier weet te ontsluiten en waarbij het mogelijk moet zijn om een middels ruimtelijke weergave (3D) binnen de gegevens te navigeren. Wij zijn op zoek naar creativiteit en innovatieve analyse- en visualisatietechnieken.

De winnende visualisatie wordt beloond met een bedrag van 2500 euro alsmede een rol in het afsluitende festival waar de Nationale Wetenschapsagenda wordt gepresenteerd. Deelname staat nadrukkelijk open voor iedereen.

Meer informatie en de voorwaarden treft u hier:

Prijsvraag online visualisatie Nationale Wetenschapsagenda